Keratin Kaypro
KERATIN CONDITIONER
Xả khô Keratin
RESTRUCTURING CONDITIONER WITH KERATIN FOR DAMAGED HAIRXả khô Keratin thủy phân nguyên chấtCông dụng: gỡ rối sửa chữa hư hại...
Liên hệ
KERATIN LOTION
Huyết tương Keratin
RESTRUCTURING LOTION WITH KERATIN FOR DAMAGED HAIRHuyết tương Keratin thủy phân nguyên chấtCông dụng: Bổ sung khoáng, cân bằng PH,...
Liên hệ
KERATIN MASK
Mặt nạ Keratin
RESTRUCTURING MASK WITH KERATIN FOR DAMAGED HAIRMặt nạ tinh chất Keratin thủy phân nguyên chấtCông dụng: Gỡ rối, loại bỏ...
Liên hệ
KERATIN SERUM
Tinh dầu Keratin
RESTRUCTURING SERUM WITH KERATIN FOR DAMAGED HAIRTinh dầu Keratin thủy phân nguyên chấtCông dụng: Nhờ tác động tạo hiệu ứng...
Liên hệ
KERATIN SHAMPOO
Dầu gội Keratin
RESTRUCTURING SHAMPOO WITH KERATIN FOR DAMAGED HAIRDầu gội tinh chất Keratin thủy phân nguyên chấtCông dụng: làm sạch tóc hiệu...
Liên hệ
Keratin Treatment
Kem dưỡng Keratin
RESTRUCTURING SPLIT END TREATMENT WITH KERATIN FOR DAMAGED HAIRKem dưỡng Keratin thủy phân nguyên chấtCông dụng: Sửa chữa và ngăn...
Liên hệ