KROMATIK
KROMATIK MASK
Mặt nạ Kromatik
Công dụng: Công thức axit pH đặc biệt giúp khóa màu hiệu quả, bảo vệ nhẹ nhàng, tăng cường ánh...
Liên hệ
KROMATIK PROTECTOR
Huyết tương Kromatik
Công dụng: Cũng cố cấu trúc của tóc trong quá trình nhuộm, tẩy, uốn. Cải thiện diện mạo và tăng...
Liên hệ
KROMATIK SHAMPOO
Dầu gội Kromatik
Công dụng: Công thức axit pH đặc biệt giúp khóa màu hiệu quả, bảo vệ nhẹ nhàng, tăng cường ánh...
Liên hệ