Đổi sản phẩm do lỗi sản xuất trong vòng 24h sau khi nhận hàng.